Beställning av lektörsläsning

När du känner dig klar med ditt bokmanus kan det vara en god idé att låta en lektör läsa igenom manuset för att se om det är redo för nästa steg mot en bokutgivning. Väljer du att skicka in ditt manus till mig så kommer jag att ge respons i form av ett utlåtande om ditt manus där jag lyfter manusets styrkor och eventuella svagheter. I utlåtandet lyfter jag in konkreta exempel från manuset för att kommenteras i själva utlåtandet eller så gör jag kommentarer direkt i manuset.

Mitt mål med att lektörsläsa manus är alltid att hjälpa författarna utveckla sina texter till fullödiga manus. Jag är uppriktig och strukturerad i mina omdömen och jobbar med ett vänligt förhållningssätt till texterna för att kunna ge den bästa/ärligaste feedbacken.

Som lektör kommer jag att ge råd kring hur du kan finslipa innehållet eller peka på sånt som du skulle behöva fundera på för att göra manuset ännu bättre. Saker som jag fokuserar på vid en lektörsläsning är om det finns logiska luckor och hur det är med trovärdigheten, om din berättarröst och det språkliga fungerar. Hur du beskriver din historias miljöer och dina karaktärer är andra viktiga områden som du får respons på. Jag tittar helt enkelt på hur allt hänger ihop. Utlåtandet är till för att visa på det som du kan arbeta vidare med.

Med mitt gedigna utlåtande hoppas jag att du ska utvecklas i ditt skrivande och få med dig inspiration och kunskaper i ditt fortsatta författarskap. Viktigt att komma ihåg är att det alltid är du som äger din text. Utlåtandet med handlingsplanen är mina förslag, du bestämmer om du vill följa dessa eller om du låter bli.

Hur långt blir ett utlåtande?

Ett utlåtande blir olika omfattande och det beror på hur långt ditt bokmanus är och hur stort behovet av kommentarer är. Om ditt manus omfattar mellan 70 000 och 100 000 ord sidor brukar ett utlåtande bli 6-12 sidor långt.

Vad kostar ett lektörsutlåtande?

Pris inkl. moms 25%:

→ 20 000 ord = 4 250 kr

→ 70 000 ord = 5 450 kr

→ 100 000 ord = 6 800 kr

ord därutöver: 0,10 kr/ord  (pris inkl. moms)

Hur gör jag för att beställa ett lektörsutlåtande?

Skicka in ditt bokmanus via mejl, manus@michaneckordochmening.se, där du också lämnar dina kontaktuppgifter för beställning av lektörsläsning. Bifoga även ett ”följebrev” där du kortfattat beskriver vad manuset handlar om och i vilken genre manuset hör hemma i.

Du får inom kort en faktura skickad till din mejladress. Först när din betalning är registrerad kan jag påbörja lektörsläsningen. Normalt får du utlåtandet inom två till fyra veckor, beroende på aktuell arbetsbelastning.

När fakturan är betald och jag har påbörjat lektörsläsningen kan du inte ångra ditt köp. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med mitt arbete kontaktar du mig för att berätta vad det är som du inte är nöjd med. I första hand kommer du att erbjudas en komplettering.

Frågor och GDPR?

Har du frågor kring tjänsten lektörsläsning är du välkommen att kontakta mig på mejl, mats@michaneckordochmening.se.

Michaneck ord & mening hanterar dina personuppgifter och material på ett säkert sätt.

Här kan du läsa mer om denna hantering