E-post: mats@michaneckordochmening.se

Jag finns även på LinkedIn och på Instagram

Michaneck ord & mening är en momsregistrerad firma med F-skattsedel.

GDPR

Michaneck ord & mening hanterar dina personuppgifter och material på ett säkert sätt.

Michaneck ord & mening följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt dataskyddsförordningen ska kunder få information om hur deras personuppgifter behandlas vilket beskrivs nedan. För oss är det en självklarhet att varken dela eller sälja dina personliga uppgifter till andra.

Michaneck ord & mening behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande vid köp av någon av Michaneck ord & menings tjänster:
För- och efternamn, personnummer, adress, mejladress samt telefonnummer samlas in vid beställningar av tjänster. Syftet med detta är att kunna leverera våra tjänster samt att följa bokföringslagen. Michaneck ord & mening får dessa uppgifter personligen av dig som kund i samband med beställning eller köp av tjänster via Michaneck ord & menings hemsida. Dessa uppgifter sparas hos hemsidesleverantör ”One.com” samt bokföringsleverantör ”Bokio”. Dina uppgifter sparas i sju år enligt bokföringslagen. Efter detta raderas uppgifterna om du inte längre är kund hos oss.

Manus och texter som skickas till Michaneck ord & mening (för lektörsläsning, redaktörsläsning, språkgranskning och korrektur) hanteras på ett säkert sätt och raderas efter avslutat uppdrag. Utlåtanden av bokmanus sparas dock efter avslutat uppdrag. Att dessa utlåtanden sparas beror på att kunder kan beställa ny genomgång av sitt manus och det första utlåtandet har då relevans för att ge bästa återkoppling. Om du som kund ändå önskar att även utlåtanden och kommenterad text ska raderas följer Michaneck ord & mening självklart din önskan och raderar även detta efter avslutat uppdrag.

Digitalt material sparas i Michaneck ord & mening privata hårddisk. Ingen utanför företaget har tillgång till detta material. Korrespondens med dig som kund sker i huvudsak via mejl.

Dina personuppgifter hanteras med största försiktighet av Michaneck ord & mening. Vi delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Michaneck ord & mening uppmanar dig som kund att kontakta företaget om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, vill begära att vi begränsar behandlingen, vill göra invändningar, rättelser eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Michaneck ord & mening via mats@michaneckordmening.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ställa dessa klagomål till tillsynsmyndigheten Integrationsmyndigheten, https://www.imy.se.

Uppdaterad 2022-12-30